Witamy, możesz się

Kategorie

Odstąpienie od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) – Adresat:

Prado Group Spółka z o.o.

59-700 Bolesławiec,

Al. Tysiąclecia 1

NIP 997-015-25-25

REGON 101816545,

KRS 0000517485

– Data

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Nr zamówienia


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Numer rachunku bankowego na jaki ma być dokonany zwrot

(*) Niepotrzebne skreślić.